WPISY / AKTUALNOŚCI Aktualności od początku istnienia Script Fiesty

08
Mar2012
Wykłady
Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta

Podczas cyklu wykładów zostaną omówione wybrane aspekty scenariopisarstwa, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z dostosowaniem


08
Mar2012
Case study
Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta

Czyli studium przypadku – na warsztat trafią wybrane dzieła, których pomysłodawcy / autorzy podzielą się z widownią historiami


08
Mar2012
Pitching
Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta

Podczas pitchingu każdy autor będzie miał pięć minut na zaprezentowanie (w przyjaznej autorom atmosferze) swojego – pomysłu na


08
Mar2012

Ten moduł będzie miał na celu zaprezentowanie scenariusza w żywej formie – poszczeólne kwestie, opisy zawarte w tekście będą