KIPA naszym patnerem, audiowizualni.pl patronem festiwalu

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
20
Mar2013

 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych to insytucja, która ma realny wpływ na kształtowanie regulacji prawnych, finansowych i gospodarczych związanych z branżą filmową. KIPA wspomaga pracę producentów na rzecz polskiej kultury, jest organizatorem licznych szkoleń i warsztatów z różnych aspektów produkcji oraz zagadnień prawnych.

 

Scenarzyści chętnie korzystają z prowadzonego przez KIPA Rejestru Utworów. Stanowi on usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru. Rejestr Utworów prowadzony jest dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, ilm fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

 

W trakcie festiwalu spotkamy przedstawicieli KIPA, którzy opowiedzą nam praktycznych i prawnych aspektach pracy nad developmentem.

 

Dodatkowo, 11 maja 2013, odbędzie się pierwsza w Polsce Pitch Fiesta. To wydarzenie, które ma być platformą umożliwiającą kontakt twórców i producentów. KIPA zaprasza do uczestnictwa producentów zrzeszonych w tej organizazji.

 

Z przyjemnością informujemy także, że  powiązany z KIPA serwis audiowizualni.pl został patronem medialnym festiwalu Script Fiesta.