Konkurs na serial TV – 1. etap do 20 lutego 2014

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
30
Sty2014

konkurs Script Fiesta 2014

Trwa kolejna edycja konkursu na koncepcję serialu telewizyjnego. Konkurs skierowany jest do wszystkich piszących, niezależnie od ich zawodowego dorobku. Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość projektów, które można rozpisywać samodzielnie lub wspólnie z innymi autorami.

 

Konkurs podzielony jest na dwa etapy – kwalifikacyjny i finałowy.

 

Pierwszy etap jest całkowicie anonimowy i polega na opisaniu założeń koncepcji serialu (3 zdania), bohaterów (500 znaków ze spacjami), zarysu odcinka pilotowego i zarys pierwszego sezonu (po 1800 znaków ze spacjami) oraz trzech scen dialogowych.

 

Projekty wybrane do drugiego etapu zostaną ogłoszone publicznie, a autorzy przystąpią do rozpisywania szczegółów swoich koncepcji oraz pisania scenariusza pilotowego odcinka własnego serialu. Drugi etap będzie już miał charakter jawny.

 

Nagrodą w konkursie jest honorarium w wysokości 20.000 złotych oraz perspektywa realizacji projektu. Nagrodę funduje firma producencka Macieja Ślesickiego Paisa Films.
Partnerem merytorycznym konkursu i festiwalu jest Dział Produkcji Fabularnej TVN.

 

Aby przystąpić do konkursu należy przygotować koncepcję serialu telewizyjnego według opracowanego przez organizatorów szablonu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy (obydwa dokumenty dostępne są na stronie www.scriptfiesta.pl w zakładce “konkurs 2014”).

 

Ważne jest, by dokładnie zastosować się do podanych w dokumentach ograniczeń co do ilości znaków przypadających na określone pola.

 

Koncepcję serialu telewizyjnego sporządzoną na przygotowanym przez Organizatorów szablonie wraz z dokładnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2013, godz. 10:30 na adres:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
z dopiskiem:
„Script Fiesta KONKURS”

 

Decyduje czas DOTARCIA pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 10:30 w czwartek 20 lutego 2014, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 

Prace oceniać  będzie jury w składzie:

  • Maciej Ślesicki (Paisa Films)
  • Tomasz Cichoń (TVN, Departament Produkcji Fabularnej)
  • Karolina Izert (TVN, Departament Produkcji Fabularnej)
  • Agnieszka Kruk

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory formularzy dostępne są na stronie www.scriptfiesta.pl w zakładce „konkurs 2014″.

Dodatkowych informacji udziela kierownik biura festiwalu:
Anna Dobies
festiwal@scriptfiesta.pl
(+48) 502 386 473