O Festiwalu

/ Posted By: Script Fiesta
08
Mar2012

ScriptFiesta to pięciodniowy, specjalistyczny projekt edukacyjno-kulturalny będący połączeniem formuły szkoleń, paneli dyskusyjnych, spotkań i warsztatów poświęconych sztuce scenariopisarskiej, z towarzyszącym konkursem, którego celem jest promocja i nagrodzenie najzdolniejszych autorów.

Ideą, która przyświeca całemu przedsięwzięciu, jest zorganizowanie w Warszawie wyjątkowej imprezy umożliwiającej twórcom, zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu scenariopisarstwa, pozyskanie kontaktów z przedstawicielami z branży oraz wymianę doświadczeń, różnorodnych koncepcji artystycznych z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Nadrzędnym zadaniem projektu jest więc stworzenie młodym twórcom kompleksowych warunków na poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wskażą, odpowiednią drogę w zdobywaniu szczegółowej wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów powstawania utworu scenariuszowego, ale także pomagają w odkryciu w sobie twórczego potencjału i wykształceniu niezbędnych umiejętności do ich świadomego wyrażania.

Wartością dodaną projektu jest integracja środowiska, możliwość nawiązania cennych kontaktów, które mogą przyczynić się do powstania nowych grup twórczych lub też przerodzić się w relacje na polu zawodowym.

Głównym modułem programowym projektu jest seria profesjonalnych wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, których celem jest pogłębienie świadomości uczestników Script Fiesty w zakresie poszczególnych etapów powstawania scenariusza filmowego, budowaniem charakterystyki postaci, czy tworzenia dialogów.

Zaproszenie do projektu wybitnych specjalistów nie tylko z Polski, ale także zza granicy, reprezentujących różne środowiska (twórcy filmowi i telewizyjni, literaci, scenarzyści, dramaturdzy), pozwoli młodym twórcom w atrakcyjnej i niecodziennej formule pozyskać rozległą wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza standardowe programy nauczania w szkołach filmowych, czy oferowane przez kursy scenariuszowe.

Wszystkie elementy programu realizowane są w specjalistycznych wnętrzach kompleksu szkół filmowych, Warszawskiej Szkoły Filmowej, prowadzonej przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA (sale wykładowe, sale szkoleniowe i projekcyjne oraz gmach Kina Elektronik).