Otwieramy zapisy na tegoroczne warsztaty.

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
28
Kwi2013

 

Poniżej znajdują się opisy każdego z warsztatów, do uczestnictwa w których zapraszamy Was w tym roku.

 

Każdego dnia odbywają się dwa warsztaty w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Można zapisać się na kilka warsztatów, pod warunkiem że odbywają się w różnych dniach.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 WTOREK, 7 maja

 

Mirosław Przylipiak

Scenariusz filmu dokumentalnego. Film dokumentalny jako forma retoryczna. 


Spotkanie będzie poświęcone dwóm powiązanych ze sobą zagadnieniom. Po pierwsze, scenariuszowi. Przedstawione zostaną teoretyczne problemy związane z pisaniem  scenariusza filmu dokumentalnego, a także istniejące formuły jego kształtu. W drugiej części scharakteryzowana zostanie funkcja i specyfika słowa w filmie dokumentalnym, oraz związany z tym retoryczny charakter dokumentalizmu jako publicznej wypowiedzi perswazyjnej.

 

 

 

Agnieszka Kruk

Konstrukcja fabuły metodą sekwencyjną.

 

Masz pomysł, masz bohatera, teraz trzeba rozpisać ten pomysł i zapleść przygody bohatera tak, by były ciekawe od samego początku do samego końca opowieści. Nie wyłączając środka!

 

Większość autorów zazwyczaj zna początek. Często wiedzą też, jak historia ma się zakończyć. Największy problem stanowi wypełnienie środka treścią, która będzie ciekawa dla odbiorcy.

 

Podczas warsztatów przypomnimy sobie na czym polega struktura trzech aktów i osławiona dwunastostopniowa podróż bohatera. Następnie przejdziemy do zapoznania się  z metodą sekwencyjną. W Polsce to narzędzie jeszcze mało popularne, natomiast w USA jest podstawą warsztatu każdego liczącego się scenarzysty. Dlaczego? Ponieważ projekty rozpisywane wg tego schematu są ciekawsze niż te oparte wyłącznie na trzech aktach. Podejście sekwencyjne jest metodą logiczną, okrojoną z magii i niejasnych pojęć, charakterystycznych dla podróży bohatera.

 

Metoda ta ma zastosowanie przy planowaniu każdego rodzaju twórczości, której podstawą jest interesująca opowieść. Umiejętności przyswojone podczas tych warsztatów przydadzą się więc autorom scenariuszy każdego formatu, krótkich opowiadań, dramatów, czy powieści.

 

Zajęcia mają charakter warsztatowy – poznanie teorii łączymy z praktycznymi ćwiczeniami, aby nauczyć się stosować to narzędzie. Warto więc zabrać ze sobą laptop lub ulubiony notatnik.

 

____________________________________________________________________________

 

ŚRODA, 8 maja

 

Mirosław Przylipiak

Pogranicza dokumentu. 


Spotkanie poświęcone będzie „nieczystym” formom dokumentu, a więc takim, w których dokumentalizm wchodzi w rozmaite połączenia z formami i gatunkami niedokumentalnymi. Omówione zostaną pojęcia paradokumentalizmu, dokumentalizmu fabularyzowanego, kreacji oraz inscenizacji w filmie dokumentalnym, a także mock-dokumentalizmu i dokumentu animowanego.

 

Karol Król

Crowdfunding – kapitał dla Twojego pomysłu


Uczestnicy warsztatu poznają możliwości jakie daje rozwój wirtualnych społeczności. Dowiedzą się jak w jaki sposób bez kapitału i wsparcia realizować przedsięwzięcia.

 

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

-od pomysłu do realizacji dzięki społeczności – wprowadzenie: potrzeby branży filmowej, tradycyjny model finansowania i produkcji projektów filmowych, nowe modele uniezależniające od ograniczonego grona inwestorów i nieregularnych grantów

-crowdsourcing w produkcjach filmowych – możliwości dla twórców na różnych etapach produkcji filmowej

-crowdfunding – finansowanie społecznościowe projektów filmowych

a)case studies – Wszystko, Iron Sky, Age of Stupid, inne

b)rozwiązania prawne

c)promocja projektu

d)przygotowanie projektu  i prowadzenie kampanii finansowania społecznościowego – część praktyczna

 

____________________________________________________________________________

 

CZWARTEK, 9 maja


Dorota Latos
Typ osobowości – wrodzona matryca


Warsztat oparty na wskaźniku Myers Briggs Type Indicator®, powstałym na podstawie teorii typów osobowości Carla Gustawa Junga.

 

MBTI® ustala wrodzone preferencje w obszarze kierowania i regeneracji energii postrzegania rzeczywistości, gromadzenia informacji, komunikacji, procesów podejmowania decyzji, motywacji, uczenia się i nauczania oraz organizacji pracy i czasu wolnego. Wskazuje zarówno obszary potencjału, jak i te wymagające większego nakładu pracy. Daje możliwość poznania i zrozumienia siebie oraz innych osób, dzięki czemu wspiera budowanie pozytywnych relacji oraz dokonywanie świadomych wyborów w obszarach życia osobistego i zawodowego.
Poznanie narzędzia może być przydatne do tworzenia wielowymiarowych postaci oraz ustawiania relacji między nimi.
Uczestnicy zajęć zapoznają się ze specyfiką poszczególnych preferencji oraz dodatkowo będą mieli możliwość ustalenia własnego typu osobowości.

Program zajęć:

– Zapoznanie się z historią powstania i zastosowaniem narzędzia.

– Poznanie dychotomicznych różnic pomiędzy poszczególnymi preferencjami.

– Ustalenie wrodzonych typów osobowości Uczestników.

– Analiza przypadków – rozwój typu, budowanie relacji, wybory osobiste i zawodowe, świadome zarządzanie swoim potencjałem.

– Specyfika temperamentów.

– Przykłady charakterystycznych różnic w rozwoju typów.

 

 

Barbara Hasiak
Logline, synopsis, treatment… i prezentacja! Sztuka prezentacji projektów filmowych


Warsztaty skierowane są głównie do osób, które mają już spisany pomysł na serial lub film (nie musi to być gotowy scenariusz, może być sam koncept).
Mają one na celu pomoc w skompletowaniu pakietu dokumentów prezentujących projekt filmu lub serialu – tak, aby zainteresować nim producenta.
Pierwsza część warsztatów poświęcona będzie analizie pomysłów (na zrealizowanych w TV i kinie przykładach). Na tej podstawie powiem, jak umiejętnie zaprezentować swój projekt w jednym zdaniu (logline), na jednej stronie (synopsis) i w szerszym opisie (storyline, ekspozycja świata przedstawionego, charakterystyka postaci itd.).
W drugiej części warsztatów udowodnię, jak przydatne w osiągnięciu sukcesu (czyt. zainteresowania producenta) są prezentacje multimedialne – pokażę to na przykładach. Zaprezentuję i omówię poszczególne elementy, które powinna zawierać „prezentacja idealna”.

 

 

____________________________________________________________________________PIĄTEK, 10 maja


Marcin Cząba 

Zrób sobie bohatera czyli praktyczna metoda pracy na archetypach.

 

Dynamika archetypów to praktyczne narzędzie służące do rozpoznawania, konstruowania i konfigurowania bohaterów story. W przeciwieństwie do wszelkich teoretycznych systemów jest użyteczny, prosty do przyswojenia i gotowy do natychmiastowego użycia.

Wiedza o systemie może okazać się nieoceniona zarówno przy pracach literackich – pisaniu powieści, scenariuszy seriali, scenariuszy filmów fabularnych – jak i przy pracy na wizerunku – kreowaniu roli aktorskiej, zarządzaniu wizerunkiem osób publicznych, w reklamie.

Dla wszystkich, którzy znają campbellowską koncepcję „Podróży bohatera” system może stanowić doskonałe uzupełnienie.

W Hollywood system od lat używany jest do konstruowania seriali TV (np. „Sześć stóp pod ziemią”, „Lost”, „Gotowe na wszystko” „Dr House”).

 

 


Małgorzata Marczewska

Design Thinking dla scenarzystów.


 

Każdy z nas projektuje własne myślenie i realizuje wynikające z niego scenariusze a przede wszystkim doświadcza ich konsekwencji.

W naszych umysłach tworzymy tzw Przestrzenie Myślowe, które wyznaczają granice naszych możliwości, decydują o naszej motywacji i podejmowanych decyzjach.

Świadome myślenie to sztuka zadawania dobrych pytań i nieustawania w poszukiwaniu odpowiedzi a potem  urzeczywistnianiu idei, zgodnie z zasadami, które wybierzemy.

Możemy projektować własne myślenie tak aby mieć większy wpływ na nasze życie. Jeśli chcemy odnosić sukcesy, potrzebujemy własnej aktywności ale jednocześnie pamiętajmy, że

MYŚLENIE TO TEŻ DZIAŁANIE

Uczmy się świadomie projektować swoje myślenie, współpracujmy z naszymi umysłami aby móc się rozwijać i osiągać to co dla nas ważne.

 

Na warsztatach dowiecie się:

 

Jak nasz umysł porządkuje informacje?

Kiedy uznajemy, że przekaz jest spójny?

Co jest potrzebne do uzyskania spójności przekazu?

Co to jest Przestrzeń Myślowa?

Co aktywuje sposób myślenia, który wspiera mnie, moje cele i działania?

Co pozwala zachować indywidualność i różnorodność?

Jak uaktywniać siebie i swój potencjał?

 

To samo co dotyczy autorów scenariusza dotyczy również świata postaci, które opisuje.

Jaką konstrukcję ma świat, który opisujemy?

 

 

Aby zapisać się na warsztaty wystarczy wypełnić formularz dostępny TUTAJ (kliknij w link).