WARSZTATY – PORTRET PSYCHOLOGICZNY POSTACI

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
27
Cze2012

Maria Rotkiel

 

PORTRET PSYCHOLOGICZNY POSTACI

Szkolenie przygotowujące do wykorzystania wiedzy psychologicznej w budowaniu osobowościowego, charakterologicznego portretu postaci – budowanie postaci- intrygującej, dynamicznej. Rodzaje, geneza, dynamika konfliktów i emocji w osobowościowym rysie bohatera.

To unikatowe szkolenie przygotowane jest dla osób zajmujących się budowaniem postaci (portretu psychologicznego) i losów bohatera na potrzeby filmu czy książek. Dostarcza wiedzy merytorycznej dotyczącej ludzkiej psychiki i typów osobowości, trudności i zaburzeń psychicznych oraz ciekawych, ekstremalnych sytuacji konfrontujących bohatera z rzeczywistością i relacjami z innymi postaciami. Jest inspiracją do oryginalnego i ciekawego budowania rysu psychologicznego postaci oraz kreowania ich losów. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie cyklu szkoleń, uczestnicy nauczą się w praktyce wykorzystywać wiedzę psychologiczną pomagającą stworzyć intrygujące postaci bohaterów, którzy w sposób dynamiczny i emocjonalny będą zmagali się z trudnościami, problemami i wyzwaniami, zarówno tymi, które postawi przed nimi świat zewnętrzny jak również tymi, które są konfliktami ich wewnętrznej rzeczywistości – ich psychiki.

Szkolenie składa się z trzech dwudniowych (weekendowych) bloków:
Czas trwania każdego bloku: sobota oraz niedziela 10.00 – 16.00

04.08 oraz 05.08
Blok 1- podstawowe typy osobowości, wybrane zagadnienia dotyczące problemów i zaburzeń
psychicznych, podstawy diagnostyki i rozumienia psychopatologii
– rodzaje, geneza, dynamika konfliktów i emocji w osobowościowym rysie bohatera
– typologia osobowości (rodzaje osobowości)
– typologia różnic temperamentalnych
– podstawy wiedzy dotyczącej tworzenia psychologicznego portretu bohatera
– wprowadzenie do zagadnień psychopatologii jako odchyleń od normy psychicznej

+ ćwiczenia praktyczne utrwalające omawiane zagadnienia (scenki, przykłady, elementy
pracy warsztatowej)

11.08 oraz 12.08
Blok 2- problemy z charakterem
– „wyższa szkoła jazdy” – zaburzenia osobowości- czyli wzorce poznawcze, emocjonalne
oraz wzorce zachowań typowe dla skrajnych typów charakteru
– klasyfikacja zaburzeń psychicznych jako drogowskaz stanów psychicznych i emocjonalnych
– podstawy klasyfikacji- zaburzenia z pierwszej osi- zaburzenia lękowe i depresyjne,
powikłania w przebiegu uzależnień, doznania psychotyczne
– rodzaje relacji i konfliktów emocjonalnych przy różnych typach i zaburzeniach osobowości
– rzadkie i ciekawe zaburzenia psychiczne
– toksyczne relacje (rodzaje związków pomiędzy „toksycznymi” postaciami, dynamika konfliktów)

+ ćwiczenia praktyczne utrwalające omawiane zagadnienia (scenki, przykłady, elementy
pracy warsztatowej)

18.08 oraz 19.08
Blok 3- integracja wiedzy i ćwiczenia- budowanie postaci i przewidywanie
jej reakcji w sytuacjach kryzysowych, kreowanie sytuacji kryzysowych
– budowanie postaci – użycie wzorców doświadczeń
– rysowanie przeszłości postaci spójnej z tym, kim jest obecnie
– opis typowych zachowań, nawyków oraz reakcji emocjonalnych w sytuacjach kryzysowych – momenty kryzysowe- co, jaką postać złamie, wzmocni, uruchomi- jakich sytuacji bohater unika i jakich poszukuje

+ ćwiczenia praktyczne utrwalające omawiane zagadnienia (scenki, przykłady, elementy
pracy warsztatowej)

Koszt udziału w szkoleniu (3 bloki szkoleniowe): 350 zł
Każdemu, kto zarejestrował się na festiwal ScriptFiesta 2012 (w maju) przysługuje 10% zniżki.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Filmowa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty w wysokości 350 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych) do dnia 31.07.2012. na konto nr:
95 11 40 2004 0000 31 02 48 64 04 50
Maria Rotkiel
z opisem „Opłata za udział w szkoleniu pt.: Portret psychologiczny postaci” oraz nadesłanie zgłoszenia na adres e-mail: elasaczka@szkolafilmowa.pl

Jeśli szkolenie nie odbędzie się, uiszczona opłata zostanie
zwrócona na konto płacącego do dnia 10.08.2012

Maria Rotkiel – mgr psychologii, certyfikowany Terapeuta Poznawczo – Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, posiada również certyfikat Oxford Course in Cognitive Behavioural Therapy. Specjalista Public Relations, doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale kulturoznawstwa, wicekierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współwłaścicielka firmy Pracownia Poznawczo – Behawioralna, ekspert w mediach. Dydaktyk, trener, doradca PR oraz HR. Specjalizacja: psychoterapia indywidualna oraz par i grupowa, rozwój osobisty, doradztwo zawodowe (w tym doradztwo z zakresu kreowania wizerunku medialnego), psychologia handlu i marketingu, mediacje i negocjacje, interwencja kryzysowa, terapia zaburzeń nastroju, uzależnień, terapia zaburzeń osobowości.
Właścicielka trzech koni, dwóch psów i kota. Pasjonuje ją jeździectwo naturalne. Mieszka na wsi ceniąc sobie spokój i przestrzeń. Odpoczywa w towarzystwie zwierząt i przy dobrej lekturze.
Więcej informacji na www.mariarotkiel.pl

 

INFORMACJE I ZAPISY:
Ela Saczka
(22) 839 00 50
e-mail: elasaczka@szkolafilmowa.pl