Rusza nowy KONKURS NA SPOT!

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
07
Lut2018

 

Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawska Szkoła Filmowa ogłaszają konkurs na scenariusz spotu okolicznościowego z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

Pragniemy zachęcić młodych ludzi do refleksji nad uniwersalnymi wartościami i nie tylko do udziału, ale również do współtworzenia obchodów ważnego dla naszej historii i tożsamości wydarzenia – wyjaśnia ideę konkursu dr Maciej Ślesicki, Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Aby opowiedzieć historię w 45 sekundach potrzeba dobrego pomysłu, dlatego nawiązaliśmy współpracę z Warszawską Szkołą Filmową. Wierzę, że profesjonalni twórcy zmierzą się z tym tematem i opowiedzą historię, która będzie niosła uniwersalny przekaz. Pokażą wartości bliskie Powstańcom Warszawskim używając do tego języka, który będzie zrozumiały dla każdego – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konkurs odbędzie się w ramach największego w Polsce festiwalu scenariopisarstwa Script Fiesta, którego 7. edycja odbędzie się jest w dniach 19 – 24 marca. Najlepszy scenariusz 45–sekundowego spotu, wybrany przez przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej zostanie wyprodukowany i wyemitowany w telewizjach, kinach i Internecie z okazji obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. Twórca zwycięskiego scenariusza otrzyma nagrodę 3000 zł i będzie brał udział w realizacji filmu.

Scenariusze wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Warszawskiej Szkoły Filmowej do 12 marca (liczy się data stempla pocztowego). Prace powinny być napisane i sformatowane w programie scenariuszowym (np. Celtx) i być nie dłuższe niż 2 strony A4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony ostatniego dnia festiwalu Script Fiesta – 24 marca w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej.

JURY KONKURSU:
Dr Maciej Ślesicki – Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, reżyser, producent, scenarzysta
Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Barbara Augustyniak-Papież – Kierownik Działu Promocji Muzeum Powstania Warszawskiego
Wojciech Saramonowicz – Scenarzysta, script coach, dziennikarz, operator

SZCZEGÓŁY KONKURSU:
Scenariusz spotu okolicznościowego z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego
Termin zgłoszeń: 07.02.2018 – 12.03.2018
Ogłoszenie wyników: 24.03.2018 r. (podczas festiwalu Script Fiesta 2018)
Długość spotu – 45 sekund z możliwością skrócenia do 30 sekund
Długość scenariusza – max. 2 strony A4
Scenariusz musi być sformatowany w specjalistycznym programie do tworzenia scenariuszy np. Celtx
Tematyka związana z Powstaniem Warszawskim

Scenariusz (w 4 kopiach) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ul. Gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa z dopiskiem: “Konkurs – Powstanie Warszawskie” (liczy się data stempla pocztowego).

Kontakt w sprawie konkursu: ewaszczepanowska@szkolafilmowa.pl