KONKURS Script Fiesta – edycja 2017

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
26
Mar2012

O konkursie

Konkurs towarzyszy festiwalowi Script Fiesta od samego początku, czyli od 2012 roku. Skierowany jest do wszystkich piszących, niezależnie od ich zawodowego dorobku.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość projektów, które można rozpisywać samodzielnie lub wspólnie z innymi autorami.

 

W roku 2017 dwie kategorie!

Od tego roku wprowadzona jest dodatkowa kategoria w konkursie: scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego (30 minut).

Konkurs na koncepcję serialu będzie przebiegał, jak zwykle, dwuetapowo.

Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.

Konkurs na film krótkometrażowy (30  minut)

Ze względu na jednoetapowy charakter konkursu, termin nadsyłania prac jest tutaj późniejszy niż w konkursie na koncepcję serialu telewizyjnego.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron).

Ten konkurs nie jest anonimowy. Nagroda główna: 5 000 złotych.

Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017, godz. 10:30 na adres:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
z dopiskiem:
„Script Fiesta KONKURS”

lub dostarczyć osobiście do Działu Kreatywnego (mieszczącego się w pawilonie obok wejścia do budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ulicy Gen. Zajączka 7)

Decyduje czas DOTARCIA pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 10:30, 3 marca 2017, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 

JURY
Przewodniczący: Maciej Ślesicki
Monika Majorek
Filip Hillesland
Alek Pietrzak

Konkurs na koncepcję serialu telewizyjnego

Konkurs podzielony jest na dwa etapy – kwalifikacyjny i finałowy.

Pierwszy etap jest całkowicie anonimowy i polega na opisaniu założeń koncepcji serialu (3 zdania), bohaterów (500 znaków ze spacjami), zarysu odcinka pilotowego i zarys pierwszego sezonu (po 1800 znaków ze spacjami) oraz trzech scen dialogowych.

Projekty wybrane do drugiego etapu zostaną ogłoszone publicznie, a autorzy przystąpią do rozpisywania szczegółów swoich koncepcji oraz pisania scenariusza pilotowego odcinka własnego serialu. Drugi etap będzie już miał charakter jawny.

Nagrodą w konkursie jest honorarium w wysokości 20.000 złotych oraz perspektywa realizacji projektu (podpisanie umowy zakupu projektu przez Organizatora). Nagrodę funduje Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Aby przystąpić do konkursu należy przygotować koncepcję serialu telewizyjnego według opracowanego przez organizatorów szablonu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy (obydwa dokumenty dostępne są na stronie www.scriptfiesta.pl).

Ważne jest, by dokładnie zastosować się do podanych w dokumentach ograniczeń co do ilości znaków przypadających na określone pola.

Koncepcję serialu telewizyjnego sporządzoną na przygotowanym przez Organizatorów szablonie wraz z dokładnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017, godz. 10:30 na adres:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
z dopiskiem:
„Script Fiesta KONKURS”

lub dostarczyć osobiście do Działu Kreatywnego (mieszczącego się w pawilonie obok wejścia do budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ulicy Gen. Zajączka 7)

Decyduje czas DOTARCIA pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 10:30, 15 lutego 2017, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

JURY
Przewodniczący: Maciej Ślesicki
Barbara Pawłowska
Maciej Prykowski
Wojciech Saramonowicz

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory formularzy dostępne są na stronie www.scriptfiesta.pl w zakładce “konkurs 2017”.

Zwycięzców konkursu poznamy ostatniego dnia festiwalu, 7 kwietnia 2017.