Poniżej znajduje się lista producentów, którzy zgłosili chęć udziału w tegorocznej Pitch Fieście.   Paisa Films Jarosław