ZGŁOSZENIA – CZYTANIE SCENARIUSZA

Posted in Script_Fiesta / Posted By: Script Fiesta
10
Mar2014

Czytanie scenariusza

 

Od wtorku 1 kwietnia do piątku 4 kwietnia w godzinach 10:00-13:00 (czyli w bloku warsztatowym) w zamkniętej sali będzie odbywać się Czytanie Scenariusza.

 

Ma to na celu zaprezentowanie scenariusza w żywej formie – poszczególne kwestie, opisy zawarte w tekście będą odczytywane przez studentów aktorstwa Warszawskiej Szkoły Filmowej.

 

Dzięki takiemu zabiegowi autor tekstu może wyczuć słabe punkty swojego scenariusza, zidentyfikować te fragmenty, które wyglądały dobrze na papierze, jednak nie brzmią naturalnie w ustach aktorów. W efekcie przysłuchujący się temu odczytowi autor będzie w stanie nanieść korzystne zmiany w tekście.

 

Spotkanie te będą moderowane. Po odczytach zaplanowana jest dyskusja, w której będą mogli wypowiedzieć się wszyscy uczestnicy – dzieląc się swoimi spostrzeżeniami lub zadając pytania autorowi.

 

Aby zgłosić chęć udziału w tym wydarzeniu, należy przesłać scenariusz (w formacie PDF) na adres festiwal@scriptfiesta.pl

 

WAŻNE: w temacie proszę napisać wielkimi literami “CZYTANIE SCENARIUSZA”

 

Na stronie tytułowej proszę podać ilość aktorów (ile ról męskich, ile kobiecych).
Zgłoszenia do „Czytania Scenariusza” przyjmujemy do 20 marca, godz. 20:00.

 

Lista zakwalifikowanych do Czytania Scenariusza zostanie ogłoszona w 25 marca.